top of page

HydraFacial™


Trị liệu Hydrafacial™ làm sạch chuyên sâu 2 bước Cleanse - Extract

  • 1 gi 30 phút
  • 2.600.000 Đồng Việt Nam

Liên hệ

  • Ồ Láng Viện Mạc Đĩnh Chi Quận 1

    Ồ Láng Viện, 73 Đường Mạc Đĩnh Chi, Da Kao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  • Ồ Láng Viện Yersin Quận 1

    116 Đường Yersin, Nguyen Thai Binh, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam


bottom of page