Tiêm Meso căng bóng, trắng sáng


Tiêm tăng cường kết hợp HA với Tranaxemic Acid

  • 1 gi
  • 4.490.000 Đồng Việt Nam

Liên hệ

  • Yersin

    Ồ Láng Viện, Yersin, Nguyen Thai Binh, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

    0939991792

    support@olangvien.com